Kadromuz

Yönetim Kurulu'nun Mesajı

Kadronun Adı Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

Fizik Öğretmeni

Okulumuz, öğrencilerin öğrenme becerisini geliştirmek amacıyla çoklu zekâ ve farklı bilgilerin yer aldığı bir okulda kabul ve mükemmeliyeti bir araya getirir. Veliler ve biz öğretmenler çocuklarımızın okul başarısına önem veriyor, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyor ve onlarda öğrenme arzusunu uyandıran entelektüel bir birikimin kapılarını açan modern bir eğitim anlayışının oluşması için gayret sarf ediyoruz. Eğitim anlayışımızda her gencin tek bir birey olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak her öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp aynı özeni gösteriyoruz. Eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen öğrencilerimizi salt ezbere dayalı sistemden uzak tutarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları araştırmaya yönlendirmek için çabalıyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca okul becerileriyle sınırlı kalması yerine bütün yeteneklerini değerlendirmeyi arzuluyoruz. Eğitim kadromuz bilimsel, kültürel, dilsel, fiziksel, ahlaki ve medeni değerlerin tam bir biçimde öğretilmesini içeren bir anlayışı sunmaktadır. Gerçek eğitim evrensel olandır. Lisemiz öğrenciye bilgi aktarılan ve aynı zamanda ona kendini bulmasını sağlayacak her konuda öncülük eden bir yerdir. Biz, bu hayat yolunu ailelerle birlikte şekillendirmek istiyoruz. Oldukça iddialı olan bu eğitim sürecinin amacı öğrencilerimizi geleceğe güvenle taşıyacak bir yol sunmaktır.Her zaman belirttiğimiz gibi "Eğitim ciddi kurumların işidir."

Yönetim Kurulu Kadromuz

Kadronun Adı Soyadı 1

Yönetim Kurulu Üyesi 1

Fizik Öğretmeni

Kadronun Adı Soyadı 2

Yönetim Kurulu Üyesi 2

Fizik Öğretmeni

Eğitim Kadromuz

Kadronun Adı Soyadı 1

Fİzik Öğretmeni

Kadronun Adı Soyadı

Yönetim Kurulu Üyesi

Fİzik Öğretmeni

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx4

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx6

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

İletişim Hattı
0488 214 71 00
İletişim Hattı
info@ortadogukoleji.net