Hakkımızda

Kıymetli meslektaşlarım değerli veliler ve sevgili öğrenciler; 2017 yılında eğitim camiasına katılan Ortadoğu Anadolu Lisesi, değerleriyle beraber modern ve yenilikçi bir anlayış sürdürmektedir. Bu görüş doğrultusunda en önemli görevimiz mutlak başarı sağlamaktır. Ortadoğu Anadolu Lisesi; temel insani değerler doğrultusunda, öğrenci merkezli uyum ve sürekli kendini geliştiren bir eğitim projesidir. Demokrasi, barış ve hümanizm ilkelerine bağlı olup "Okul için değil, hayat için öğreniriz." deyişini temel alır. İnsani ve mesleki başarıyı tüm yönleriyle geliştirmek kurum projemizin en önemli hedeflerindendir.

Kurumumuz; bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve öğrenim sürecine anlam katan bir okuldur. Öğrenciye kendini bulma yolunda öncülük eder.

Okulumuz, öğrencilerin öğrenme becerisini geliştirmek amacıyla çoklu zekâ ve farklı bilgilerin yer aldığı bir okulda kabul ve mükemmeliyeti bir araya getirir. Veliler ve biz öğretmenler çocuklarımızın okul başarısına önem veriyor, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyor ve onlarda öğrenme arzusunu uyandıran entelektüel bir birikimin kapılarını açan modern bir eğitim anlayışının oluşması için gayret sarf ediyoruz.

Eğitim anlayışımızda her gencin tek bir birey olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak her öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp aynı özeni gösteriyoruz. Eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen öğrencilerimizi salt ezbere dayalı sistemden uzak tutarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları araştırmaya yönlendirmek için çabalıyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca okul becerileriyle sınırlı kalması yerine bütün yeteneklerini değerlendirmeyi arzuluyoruz.

Eğitim kadromuz bilimsel, kültürel, dilsel, fiziksel, ahlaki ve medeni değerlerin tam bir biçimde öğretilmesini içeren bir anlayışı sunmaktadır.

Gerçek eğitim evrensel olandır. Lisemiz öğrenciye bilgi aktarılan ve aynı zamanda ona kendini bulmasını sağlayacak her konuda öncülük eden bir yerdir. Biz, bu hayat yolunu ailelerle birlikte şekillendirmek istiyoruz. Oldukça iddialı olan bu eğitim sürecinin amacı öğrencilerimizi geleceğe güvenle taşıyacak bir yol sunmaktır.Her zaman belirttiğimiz gibi ‘’Eğitim ciddi kurumların işidir. ‘’

 

ÖZEL ORTADOĞU EĞİTİM KURUMLARI

İletişim Hattı
0488 214 71 00
İletişim Hattı
info@ortadogukoleji.net